مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانهای ایران، جزئیات مرگ ۹۲ مرد و ۴ زن در ۱۸ استان و ۳۰ زندان
مرگ‌ زندانی اعدام فراقضایی محسوب می‌شود و یک جرم بین‌المللی است
مقامات با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ‌ زندانیان نقش‌ داشته و یا مسبب اصلی آن هستند
این  گزارش مستند کرده است که مقامات رژیم ایران چگونه با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی و امتناع از انجام تحقیقات درباره مرگهای ناشی از اعمال غیرقانونی و برقراری عدالت و پاسخگویی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند. در گزارش، شرایط منجر به مرگ ۹۲ مرد و چهار زن در ۱۸ استان و ۳۰ زندان از سال میلادی ۲۰۱۰ به بعد تشریح شده است.
خلاصه گزارش عفو بین الملل از زندانهای حکومت آخوندی
مقامات ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.
ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان دارای شرایط حاد به بیمارستان و همین‌طور محروم کردن زندانیان از مراقبتهای درمانی لازم در طول دوره‌ی حبس از جمله شیوه های پیشبرد این سیاست بیرحمانه و مرگبار بوده است
 
محرومیت از مراقبت های پزشکی کافی در طی دوره‌ی زندان همچنین موجب وخامت عوارض بیماری های ازپیش موجود زندانیان و تحمیل درد و رنج بیشتر بر آنها شده و در نها یت در مواردی به مرگهای قابل پیشگیری منتهی شده است.
این نقض حق حیات، از فرهنگی نهادینه شده در زندانهای ایران نشات میگیرد که به قداست جان انسانها و کرامت و حرمت ذاتی زندانیان اعتنایی ندارد، فرهنگی که از رهگذر اعطای اختیارات نامحدود به مسئولان زندان و در فضایی توأم با مصونیت از مجازات برای شکنجه و سایر بدرفتاریها علیه زندانیان تسهیل میشود.
 در مورد آن دسته از زندانیانی که به دلایل سیاسی حبس شده‌اند، یافته‌های بلندمدت عفو بین ا‌‌لملل نشان میدهد که این زندانیان، خانواده هایشان و طیف گسترده تری از جامعه ی مدنی ممانعت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی را اقدامی ظالمانه و عامدانه میدانند که به قصد درهم شکستن زندانیان و روحیه ی مقاومت و پایداری آن ها ، مجازات آنها برای دگراندیشی و حتی سرعت دادن به زوال جسمانی و حتی مرگ آنها صورت میگیرد.
اهمیت ندادن به جان و سلامتی زندانیان در قوانین ناظر به شیوه اداره زندانها مشهود است و با مقررات معیوب آیین نامه اجرایی سازمان زندانها تسهیل میشود که از جمله باعث شده سطح کیفی کادر درمان شاغل در بهداریهای زندانهای کشور هم از نظر تعداد و هم از نظر داشتن مهارتهای لازم  به شدت پائین باشد و مدیران زندان و مقامات دادسرا از این قدرت برخوردار باشند که توصیه های پزشکی را نادیده بگیرند یا رد کنند و خود درباره امور درمانی مرتبط با اعزام زندانیان به بیمارستان تصمیم گیری کنند
. برابر با الگوهای جاافتاده ی مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر در ایران، تا به امروز، مقامات از انجام تحقیقات موثر، به موقع، جامع، شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارشهای مرتبط با محرومیت عامدانه و غیرقانونی از مراقبتهای پزشکی سرباز زده اند، چه رسد به اینکه محاکمه و مجازات افراد مسئول را تضمین کنند.
در واکنش به اعتراضات عمومی درباره مرگ زندانیان، مقامات مرتبا مسئولیت خود را انکار کرده اند و به ترویج روایت هایی دست زده اند که کیفیت مراقبت های پزشکی ارائه شده به زندانیان در ایران را به عنوان «نمونه» یا «بی نظیر» در سراسر جهان ستایش میکنند، اقدامی که عملا نشان میدهد مقامات قصد و اراده ای برای تغییر رویه ندارند.
عفو بین الملل شرایط منجر به مرگ ۹۲ مرد و چهار زن در زندانهای ایران از ماه ژانویه ۲۰۱۰(دی ۱۳۸۸) به بعد را بررسی کرده است. این سازمان علل و شرایط پیرامون مرگ ۷نفر از زندانیان را خود مستندسازی کرده است، از جمله از طریق انجام مصاحبه با منابع دست اول متأثر از واقعه و همچنین بررسی مدارک مستند موجود مانند سوابق پزشکی، اظهارات رسمی سازمان پزشکی قانونی ایران و نامه‌های نوشته شده از سوی هم‌بندان زندانیان متوفی.
دیگر مرگ های ثبت شده زندانیان نیز عمدتا مبتنی بر ۶ گزارش های ده گروه یا سازمان حقوق بشری معتبر هستند و این گزارش ها با نگرانیهای سابقه دار عفو بین الملل در مورد الگوهای مربوط به محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران مطابقت دارد.
مطابق بررسی عفو بین الملل که که ۳۰ زندان در ۱۸ استان در سراسر کشور را پوشش میدهد، زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی به بدترین شکل تحت تاثیر قرار گرفته و ۲۲ نفر از زندانیان متوفی که اسامی و اطلاعاتشان  در این گزارش ثبت شده در این زندان نگهداری میشده اند. اکثریت زندانیان زندان ارومیه متعلق به اقلیتهای ستمدیده کرد و ترک آذربایجانی هستند.
زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در رتبه بعدی بدترین زندانها قرار دارد و ۱۳ نفر از زندانیانی که مرگشان در این گزارش ثبت شده در این زندان نگهداری میشده‌اند. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، زندانیان فوتشده، جوان یا میانسال بودهاند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال سن داشته اند.
این واقعیت، نگرانیها دربارهی اینکه محرومیت از خدمات پزشکی به مرگ نابهنگام زندانیان منجر میشود را تشدید میکند . اکثر مرگهای ثبت شده ) ۶۵ زندانی (طی پنج سال گذشته، یعنی از ژانویه ۲۰۱۷(دی ماه ۱۳۹۵) به بعد، روی داده اند . هرچند ممکن است این آمار حاصل از دسترسی بیشتر به اطلاعات در سالهای اخیر باشد، اما همچنان نشانه ای هشدار دهنده به شمار می‌آید از این که نقض جدی حق حیات و سالمت در سراسر زندان های ایران بیوقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل میشود. پرونده ۲۰ زندانی ماهیت سیاسی داشت و باقی در رابطه با جرایم غیرسیاسی در حال گذراندن دوره ی محکومیت شان بودند یا تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.
عفو بین الملل تأکید میکند که فهرست ۹۶ پروندهای که برای این تحقیق گردآوری و بررسی شده است، جامع نیست و تعداد واقعی زندانیانی که در زندان درگذشته اند احتماال بسیار بیشتر است.
موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس موجه از انتقام جویی و سرکوب بی امان جامعه مدنی و رسانه های مستقل از سوی مقامات، گزارش نمی شود.
این فهرست همچنین مرگ های حین بازداشت را که براساس گزارش های قابل اعتنا، ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های استفاده مرگبار از سلاح گرم از سوی مقامات بوده است، شامل نمیشود.
عفو بین الملل گزارش جداگانه ای در این رابطه در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد.
عفو بین الملل در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۲ (۳ فروردین۱۴۰۱) در نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، با تشریح یافته ها و نگرانیهای خود در این زمینه، خواهان اظهار نظر و شفاف سازی از جانب مقامات شد. تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی از جانب مقامات دریافت نشد.
متن کامل گزارش عفو بین الملل از زندانهای رژیم ایران با عنوان «در اتاق انتظار مرگ» به زبان فارسی و به زبان انگلیسی
  
ارديبهشت 09, 1401

گزارش سالانه اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر و دمکراسی – نگرانی از نقض…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

گزارش سالانه اتحادیه اروپا در مورد حقوق‌بشر و دمکراسی در جهان سال۲۰۲۱ و نگرانی از…
ارديبهشت 09, 1401

تظاهرات دانشجویان علم و صنعت علیه مزدوران حراست با شعار نترسید نترسید ما همه…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

صدها تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت امروز یکشنبه ۴ اردیبهشت در مقابل حراست…
ارديبهشت 03, 1401

تجمع اعتراضی سراسری معلمان در شهرهای میهن با شعار رئیسی – قالیباف این آخرین…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

فرهنگیان و معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق‌های ناچیز خود و عدم پاسخگویی…
فروردين 30, 1401

۵۳مین روز حمله روسیه به اوکراین – مردم ایران، حامی اوکراین

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

آخرین تحولات اوکراین خبرگزاری فرانسه- وضعیت «غیرانسانی» در ماریوپل – ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید…
فروردين 30, 1401

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر- قتل عام زندانیان سیاسی در…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

وزارت خارجه آمریکا روز ۲۳فروردین گزارش سالانه خود در مورد نقض حقوق‌ بشر در جهان…
فروردين 30, 1401

گزارش تکاندهنده عفو بین الملل از زندانهای حکومت آخوندی

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانهای ایران، جزئیات مرگ ۹۲ مرد و…
فروردين 30, 1401

بیش از ۵۰۰ ایرانی برجسته مقیم آمریکا از بایدن خواستند سپاه پاسداران را در…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

سپاه پاسداران ابزار تروریسم در خارج و سرکوب در داخل است و حذف آن از…
فروردين 30, 1401

تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در اجلاس شورای حقوق…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

به‌رغم تمامی تشبثات و تلاشهای دیکتاتوری آخوندی برای ممانعت از تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر…
فروردين 30, 1401

گزارش عفو بین الملل حول حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۱

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۹فروردین گزارش سالانه خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در…
فروردين 30, 1401

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای میهن با شعار شیش کلاسه دروغگو حاصل…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

روز یکشنبه ۲۸ فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای میهن مقابل اداره تأمین…
فروردين 06, 1401

۳۱ مین روز حمله روسیه به اوکراین – چرخش روسیه به سمت منطقه دونباس

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

آخرین تحولات اوکراین رویترز – به‌گفته دفتر دادستانی کل اوکراین؛ تجاوز روسیه به اوکراین تاکنون…
فروردين 05, 1401

۳۰ مین روز حمله روسیه به اوکراین – عقب‌ راندن نیروهای روسیه از حومه…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

تحولات اوکراین در ۳۰ مین روز حمله روسیه رویترز – دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق و…
فروردين 05, 1401

بیست و ششمین روز حمله روسیه به اوکراین – ماریوپول تسلیم ناپذیر

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

آخرین تحولات حمله روسیه به اوکراین رویترز – اطلاعات ارتش بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد…
فروردين 01, 1401

حمله پلیس مونستر در غرب آلمان به مراکز وابسته به حزب الله لبنان

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

نشریه آلمانی بیلد از حمله پلیس مونستر در غرب آلمان به مراکز حزب‌الشیطان (حزب الله…
فروردين 01, 1401

بیست و پنجمین روز حمله روسیه به اوکراین – نبردهای شدید ماریوپول

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

تازه‌ترین تحولات اوکراین رویترز – بنا‌ به‌گفته شورای شهر؛ هنوز اطلاعاتی در مورد تلفات بمباران…
اسفند 24, 1400

مقاومت مسلحانه مردم در اوکراین دربرابر تهاجم به مناطق مسکونی

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

یک خبرنگار: الان وقت فرار کردن نیست. مرگ با شرافت بهتر از فرار کردن است…
اسفند 24, 1400

تعطیل وزارت سانسور و خفقان به دلیل از کار افتادن سامانه ها تا اطلاع…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

در ساعت ۱۲ظهر دوشنبه ۲۳اسفند۱۴۰۰ به دلیل از کار افتادن سامانه ها وزارت ارشاد و…
اسفند 24, 1400

قسمتی از فیلم شروع عملیات در وزارت ارشاد و ارسال پیام و خبر فوری…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/687924365اسامی برخی مقامات و مهره های وزارتخانه و رژیم که وزارت ارشاد ارتجاع آنها را…
اسفند 24, 1400

وضعیت سامانه‌های وزارت ارشاد و فرهنگ ارتجاع پس از انهدام و از دور خارج…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

بر روی کلیة سامانه های منهدم شده و از دور خارج شده وزارت ارشاد و…
اسفند 21, 1400

چهاردهمین روز مقاومت ارتش و مردم اوکراین

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

جنگ در اوکراین برغم گذشت دو هفته از شروع آن با شدت جریان دارد و…
اسفند 19, 1400

مقاومت ارتش و مردم در اوکراین

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/686324329ما زنان اوکراین هستیم ما مردان و خود را که از وطنمان دفاع میکنند به…
اسفند 18, 1400

فراخوان به مسلح شدن شهروندان توسط اوکراین

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

اوکراین: هر شهروندی که توانایی حمل سلاح دارد باید مسلح شود و بجنگد تلویزیون فرانسه…
اسفند 16, 1400

یازدهمین روز مقاومت در اوکراین و اعتراضات جهانی

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

جنگ در اوکراین مقاومت ارتش و مردم ادامه بحران بین‌المللی https://vimeo.com/685363548 سرهنگ والری چی بی…
اسفند 16, 1400

مقاومت مردمی در اوکراین، جنگ در این کشور و ادامه بحران بین المللی

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

به گزارش نیویورک تایمز، ۱۴اسفند۱۴۰۰، روز شنبه ۱۴اسفند وزارت دفاع روسیه اعلام کرد با توقف…
اسفند 16, 1400

مقاومت مردم و ارتش اوکراین، با فداکاری بزرگ

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

جنگ در اوکراین مقاومت ارتش و مردم و ادامه بحران بین‌المللی ادای احترام مردمی به…
اسفند 11, 1400

پیام زندانیان سیاسی گوهردشت در همدلی با مردم اوکراین در جنگشان برای صلح

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

پیام زندانیان سیاسی گوهردشت همدلی با مردم اوکراین در جنگشان برای صلح آنجا که عشق…
اسفند 11, 1400

مسدود کردن اینترنت در ایران، خواب و خیال تعبیر نشدنی آخوندها

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

ایلان ماسک رئیس شرکت اسپیس ایکس SpaceX اعلام کرد ماهواره های استارلینک اسپیس ایکس اکنون…
اسفند 07, 1400

عفو بین الملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر خواهان رسیدگی به پرونده…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

عفو بین الملل: قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است…
اسفند 06, 1400

ابقای اسدالله اسدی و اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات در لیست تروریستی اتحادیه اروپا

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

شورای اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی را به روز کرد،…
اسفند 02, 1400

سپاه پاسداران با جار و جنجال خبر داد، برادر یکی از شهدای فروغ جاویدان…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

سپاه پاسداران و صدها رسانهٔ رژیم با جنجال فراوان خبر دادند «پاسداران گمنام سازمان اطلاعات…
اسفند 02, 1400

گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود…
ارديبهشت 09, 1401

سخنرانی خانم مریم رجوی: اسلام پیام آور آزادی و واژگونی ولایت مطلقه فقیه

in مریم رجوی

by Cyberspace Weblog

کنفرانس آنلاین افطار همبستگی در انگلستان-«نه به جنگ طلبی و بنیادگرایی» دوستان گرامی، خواهران و…
ارديبهشت 09, 1401

مسعود رجوی: گنده گویی مضحک خلیفهٔ جاهلیت و ارتجاع دربارهٔ «جریان واپسگرا و ضد…

in مسعود رجوی

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/03Yz4ei-q8wمسعود رجوی- ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ گنده گویی مضحک خلیفهٔ جاهلیت و ارتجاع در بارهٔ «جریان…
ارديبهشت 09, 1401

کنفرانس «نه به جنگ طلبی و بنیادگرایی» در آستانه عید فطر در لندن مریم…

in اطلاعیه ها

by Cyberspace Weblog

کنفرانس «نه به جنگ‌طلبی و بنیادگرایی» در آستانه عید فطر در لندن مریم رجوی: اسلام…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی سایت و هومریش تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت…

in اطلاعیه ها

by Cyberspace Weblog

دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی سایت و هومریش تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت انتشار…
ارديبهشت 09, 1401

تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران علیه اقدامات سرکوبگرانه حراست دانشگاه

in اطلاعیه ها

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/SnldKXhOxzAتظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران علیه اقدامات سرکوبگرانه حراست دانشگاه «دانشگاه پادگان نیست»،…
ارديبهشت 09, 1401

نه شاه، نه شیخ – درود بر رجوی سرچشمه مجاهدین سرموضع – محمدعلی توحیدی

in جنگ سیاسی

by Cyberspace Weblog

نورافشانی سرفصلهایی که رهبری و راهگشایی مبارزاتی مسعود رجوی را در سپهر سیاسی ایران معاصر…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه سوئد – تقاضای مجازات حبس ابد برای دژخیم حمید نوری توسط دادستان

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/704265802دادستان‌های پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در…
ارديبهشت 09, 1401

کنفرانس آنلاین افطار همبستگی «نه به جنگ طلبی نه به بنیادگرایی»

نفرانس آنلاین افطار همبستگی در انگلستان- «نه به جنگ‌طلبی و بنیادگرایی» دوستان گرامی، خواهران و…
ارديبهشت 09, 1401

درخواست حبس ابد برای دژخیم حمید نوری توسط دادستان – تجمع و شادمانی ایرانیان…

in فعالیت ها

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/sWK_XSGfQro محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد پنجشنبه ۸اردیبهشت ۱۴۰۱ تقاضای مجازات…
ارديبهشت 09, 1401

گزارش سالانه اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر و دمکراسی – نگرانی از نقض…

in خبر و گزارش

by Cyberspace Weblog

گزارش سالانه اتحادیه اروپا در مورد حقوق‌بشر و دمکراسی در جهان سال۲۰۲۱ و نگرانی از…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ آغاز مرحله دفاعیات نهایی و تقاضای مجازات براساس کیفرخواست برای…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/703841640روز سه‌شنبه ۶اردیبهشت محاکمه دژخیم حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، پس…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت پروفسور پیام اخوان وکیل بین المللی و عضو…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/703425100جلسه روز دوشنبه ۵ اردیبهشت دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری به ادای شهادت پروفسور پیام…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت علیرضا امید معاف از شاهدان قتل عام زندانیان…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/702406054جلسه روز ۳۱ فروردین دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری به شهادت زندانی سیاسی سابق علیرضا…
ارديبهشت 09, 1401

تهران سعادت آباد – تصویرنگاری از رهبری مقاومت سه شنبه شب ۶ اردیبهشت

in کانونهای شورشی

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/USZEmjKozYMتهران-تصویرنگاری از رهبری مقاومت در سعادت آباد بلوار شهرداری به قطر ۱۲متر در ساعت ۲۰…
ارديبهشت 09, 1401

تسخیر و انهدام سایتها و سامانه های وزارت موسوم به جهاد کشاورزی رژیم ولایت…

in کانونهای شورشی

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/r_ZfFGDsEs0● صبح دوشنبه بیش از ۱۰۰ سرور و کامپیوتر، دهها سامانه و بانک اطلاعاتی، ۳۷…