روز سه‌شنبه ۹فروردین ۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، در دادگاه سوئد ادامه یافت.
در این جلسه محمود خلیلی از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به ادای شهادت پرداخت. وی در آبان‌ماه ۱۳۶۰ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. محمود خلیلی از سال ۱۳۶۵ تا اواخر بهمن ۱۳۶۷ را در زندان گوهردشت سپری کرد.
محمود خلیلی ضمن ادای شهادت در دادگاه، بخشی از اقدامات جنایتکارانه دژخیمان علیه خودش و دیگر زندانیان را بازگو کرد.
 
***
محمود خلیلی در رابطه با حضور خودش در راهرو مرگ و اتاق هیئت مرگ گفت:
«روز پنجم شهریور حدود ساعت یک، من و داوود، یكی از همبندی‌هایم را صدا زدند و با چشمبند به طبقه پایین بردند. در راهرو تردد زیادی بود. پیش از اینكه وارد سالن و راهروی اصلی شویم، ما را از یک راهروی باریک عبور دادند، در آنجا صدای کریه داوود لشكری بلند شد. تنها یک سؤال می‌کرد: “نماز می‌خوانی یا نه؟” وقتی به او جواب نه دادم، بین دو پاسدار قرار گرفتم و قبل از ورود به راهرو اصلی، ناصریان پرسید: “مصاحبه می کنی؟” گفتم: “نه!” گفت: “ببریدش!”
آن دو پاسدار مرا وارد راهروی اصلی کردند و در کنار دیوار نشاندند. در شرایط عجیبی قرار گرفته بودم. از خود می‌پرسیدم: “چه شده و اینها چه می‌خواهند؟”
تقریبا دو ساعت بعد گروهی زندانی را از جلویم عبور دادند و در کنار دیوار مقابل نشاندند. پس از مدتی یكی از پاسدارها فریاد زد: “حاجی شروع کنیم؟” من فكر کردم قصد ضرب و شتم دارند. هر لحظه منتظر بودم که مشت و لگد بر سر و صورتم ببارند! منظور از حاجی همان ناصریان بود. او گفت: “اینها کارشان تمام شده. می‌توانید ببریدشان بند بالا!” آنها را بردند.
بعد از حدود یک ساعت عده دیگری را آوردند و همان مراحل دوباره طی شدند با این تفاوت که این بار داوود داد زد که “کار من هم تمام شده. من را ببرید بند!” پاسداری در جواب او گفت: “عجله نداشته باش. نوبت تو هم می‌رسد!” از پاسداری که آنجا بود خواستم مرا به دستشویی ببرد. قصدم این بود که موقع برگشتن به زندانی‌های دیگر نزدیک شوم و کمی اطلاعات به دست آورم.
وقتی برگشتم پاسدار به اشتباه مرا عكس جهتی که نشسته بودم نشاند. من صدای یكی دو ماشین سنگین را می‌شنیدم. اول فكر کردم اتوبوس یا مینی‌بوس کارکنان است. بعد فكر کردم شاید قصد تبعید زندانیان را به جای دیگری دارند اما پس از چند لحظه فریاد پاسداری را شنیدم که گفت: “حاجی کامیون‌ها آمدند!” این بار لشكری گفت: “ما هم کارمان را شروع کردیم!” تا ساعتِ هفت شب من در راهرو منتظر نشسته بودم.
کم‌کم راهرو خلوت شده بود. احساس می‌کردم تنها من در آنجا هستم ولی از صدای سرفه‌ای متوجه شدم یک نفر دیگر هم در آن نزدیكی است. یكی دو بار آهسته حرف زدم اما او چیزی نگفت! پاسداری آمد و به او گفت: “بلند شو!” پس از آن وقتی به نزدیكی من رسید گفت: “تو هم بلند شو!” بعد ما را همراه خود برد. پشت اتاقی ایستادیم. پاسدار در زد و کسی در را باز کرد و زندانی همراهم را به داخل برد. به من گفت: “همین جا بنشین. بعد از اینکه کار این یكی تمام شد نوبت تو می‌رسد!”
محمود خلیلی در ادامه جزییات مواجهه‌اش با “هیأت مرگ” را شرح داد و گفت:
بعد از حدود ۱۰ دقیقه او را بیرون بردند و در جهت عكس راهرو نشاندند. سپس مرا به داخل اتاق بردند! … وقتی چشم‌بندم را برداشتند، میزی را روبه‌روی خود دیدم. چند نفر پشت آن نشسته بودند. در میان آنها نیری و اشراقی را شناختم. در کنار آنها ناصریان ایستاده بود. مرا روبه‌روی آنها روی صندلی نشاندند. چند نفر هم پشت سرم در تاریكی ایستاده بودند. … ابتدا نیری اسم و مشخصات و اتهامم را پرسید. بعد گفت: “ما هیأتی هستیم از طرف امام برای عفو زندانیان. اگر می‌خواهی عفو شوی فرمی را که به تو می‌دهند امضا کن!
” ناصریان فرمی را جلوی من گذاشت که روی آن نوشته شده بود: “من با علم و اطلاع از آیین شریف اسلام انزجار خود را از مارکسیسم و تمام جریانات اشتراکی به ویژه سازمانی که هوادار آن بودم، اعلام می‌دارم!” (البته در خصوص معاد و عدل و … هم نوشته شده بود) … وقتی آن فرم را خواندم به آنها گفتم: “حكم من ۱۵ سال است و تقاضای عفو ندارم. اگر قرار است عفو داده شود دیگر نیازی به امضای این فرم نیست!”
در اینجا اشراقی شروع به صحبت کرد و گفت: “تا به حال نماز خوانده‌ای؟” گفتم: “نه!” گفت: “زیارت مشهد رفته‌ای؟” گفتم: “نه!” گفت: “پدرت نماز می‌خواند؟” گفتم: “پدرم مرده است!” گفت: “قبل از مرگ او که یادت هست؟” گفتم: “تا جایی که به خاطر دارم پدرم نماز نمی‌خواند و من هیچ وقت ندیدم او نماز بخواند!” ناصریان گفت: “حاج آقا ولش کن! این آدم بشو نیست.” نیری گفت: “من هم می‌دانم!” اما اشراقی گفت: “تو که بچه مسلمان هستی و اعتقاد به قیامت داری باید نماز بخوانی!” گفتم: “من نماز نمی‌خوانم!” گفت: “چرا، باید بخوانی!” گفتم: “نه! من نماز نمی‌خوانم!” گفت: “ببریدش بیرون و سه وعده با شلاق او را بزنید، اگر نماز نخواند اعدامش کنید!” گفتم: “من نماز نمی‌خوانم!”
در حالی که مرا از اتاق بیرون می‌بردند نیری گفت: “خوب کاری می‌کنی!” اشراقی گفت: “غلط می‌کنی!” در حیرت بودم که اینها چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ البته همان‌طور که گفتم اینها (دست‌اندرکاران اعدام‌ها) به خود من گفتند هیأتی هستند از طرف امام که برای عفو زندانیان آمده‌اند ولی بعضی از پاسدارها به بچه‌های دیگر گفته بودند: “چاه‌های فاضلاب پر شده‌اند، در حال تخلیه آنها هستیم!”» 
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه سوئد – تقاضای مجازات حبس ابد برای دژخیم حمید نوری توسط دادستان

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/704265802دادستان‌های پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ آغاز مرحله دفاعیات نهایی و تقاضای مجازات براساس کیفرخواست برای…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/703841640روز سه‌شنبه ۶اردیبهشت محاکمه دژخیم حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، پس…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت پروفسور پیام اخوان وکیل بین المللی و عضو…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/703425100جلسه روز دوشنبه ۵ اردیبهشت دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری به ادای شهادت پروفسور پیام…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت علیرضا امید معاف از شاهدان قتل عام زندانیان…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/702406054جلسه روز ۳۱ فروردین دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری به شهادت زندانی سیاسی سابق علیرضا…
ارديبهشت 03, 1401

محاکمه دژخیم حمید نوری ـ ارائه اسناد جدید کشف شده از موبایل حمید نوری…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/701750896روز پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری در دادگاه سوئد ادامه یافت…
ارديبهشت 03, 1401

محاکمه دژخیم حمید نوری – ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی از شاهدان قتل عام…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/697496864روز پنجشنبه ۱۸فروردین۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در…
ارديبهشت 03, 1401

دادگاه دژخیم حمید نوری ـ ادای شهادت علیرضا اکبری سپهر از شاهدان قتل عام…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/695018197جلسه روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ ، دادگاه حمید نوری از دژخیمان قتل عام زندانیان…
ارديبهشت 03, 1401

دادگاه دژخیم حمید نوری ـ ادای شهادت محمود خلیلی از شاهدان قتل عام زندانیان…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/694104898روز سه‌شنبه ۹فروردین ۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت،…
ارديبهشت 03, 1401

محاکمه دژخیم حمید نوری – ادای شهادت محمود خلیلی از شاهدان قتل عام ۶۷…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/693665373روز سه‌شنبه ۹ فروردین محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت،…
ارديبهشت 03, 1401

دادگاه دژخیم حمید نوری ـ شهادت پروفسور اریک داوید صاحب نظریه حقوقی درباره قتل…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/692635643روز پنجشنبه ۴ فروردین۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت،…
فروردين 06, 1401

دادگاه دژخیم حمید نوری ـ گزیده یی از شهادت شادی صدر کارشناس حقوق بین…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/692380594 روز چهار‌شنبه ۳فروردین ۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان…
فروردين 05, 1401

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ ـ شهادت پروفسور اریک داوید از برجسته…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/692011679 روز پنجشنبه ۴ فروردین۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در…
فروردين 05, 1401

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ در سوئد – ادای شهادت شادی صدر…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/691517905روز چهار‌شنبه ۳فروردین ۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت…
فروردين 05, 1401

دادگاه دژخیم حمید نوری ـ ادای شهادت منوچهر پیوند از شاهدان قتل عام زندانیان…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/691079539روز سه‌شنبه ۲فروردین ۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت،…
اسفند 24, 1400

قتل عام مجاهدین در سال ۶۷ یک نسل کشی، شهادت حقوقدان و قاضی برجسته…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام ۶۷ در سوئد پنجشنبه ۱۹اسفند۱۴۰۰ گزیده ای از…
اسفند 19, 1400

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد - ۱۷ اسفند۱۴۰۰ – قسمت…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/686314655هفتاد و یکمین جلسه دادگاه حمید نوری سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰-۸مارس ۲۰۲۲ قاضی: خوب خوش…
اسفند 06, 1400

محاکمه دژخیم حمید نوری در دادگاه سوئد ـ ادای شهادت وکیل کاوه موسوی

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/681024591 روز جهارشنبه ۴ اسفند محاکمه دژخیم قتل‌عام ۶۷ حمید نوری در دادگاه سوئد ادامه…
اسفند 02, 1400

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ ـ شهادت محمد ایزدجو از شاهدان قتل‌عام…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/679550296 محمد ایزدجو: یک روز بعد از کشتارها ما را که از بند ۱۴ زنده…
اسفند 02, 1400

محاکمه دژخیم حمید نوری ـ شهادت سید جلال الدین سعیدی از شاهدان قتل عام…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://www.youtube.com/watch?v=Y68Qb1hYlGoروز سه‌شنبه ۲۶بهمن ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت…
اسفند 02, 1400

محاکمه دژخیم حمید نوری ـٰ ادای شهادت امیرهوشنگ اطیابی از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/676869897 شرح نمونه‌ای تکان‌دهنده از قهرمانی یک شیرزن مجاهد سر بدار هنگام مواجه شدن با…
اسفند 02, 1400

محاکمه #حمید_نوری از دژخیمان #قتل‌_عام۶۷ در سوئد ـ ادای شهادت جعفر یعقوبی - #دادخواهی

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://www.youtube.com/watch?v=rj6N3L7-jCQروز جمعه ۲۲بهمن ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام ۶۷ در دادگاه سوئد…
بهمن 20, 1400

محمد محدثین: تردیدی نیست اگر اسناد و مدارک سازمان #مجاهدین و شهادتهای شاکیان و…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/656285103 افشای طرح و توطئه وزارت اطلاعات برای دربردن دژخیم قتل عام حمید نوری منحرف…
بهمن 20, 1400

مزدور نفوذی ریسمان نجات دژخیم حمید نوری – به قلم حسین فارسی

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

مزدور نفوذی ریسمان نجات دژخیم حمید نوری – به قلم حسین فارسی وقایع دادگاه سوئد…
بهمن 08, 1400

محاکمه دژخیم حمید نوری ـ ادای شهادت رحمان درکشیده از شاهدان قتل عام زندانیان…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://player.vimeo.com/video/670836969?title=0&byline=0&portrait=0روز پنجشنبه ۷بهمن ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت…
بهمن 08, 1400

محاکمه #حمید_نوری از دژخیمان #قتل_عام۶۷ ـ ادای شهادت منصور کمال زاده از شاهدان قتل…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://player.vimeo.com/video/669943307?title=0&byline=0&portrait=0روز سه‌شنبه ۵بهمن ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت…
بهمن 05, 1400

محاکمه حمید نوری از دژخیمان #قتل_عام۶۷ ـ شهادت‌ تکان دهنده امیرهوشنگ اطیابی - #دادخواهی

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://player.vimeo.com/video/669536374?title=0&byline=0&portrait=0روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در…
بهمن 01, 1400

دادگاه دژخیم حمید نوری ـ گزیده ای از شهادت روم افشم از شاهدان قتل…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://player.vimeo.com/video/668358432?title=0&byline=0&portrait=0روز پنجشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان…
دی 14, 1400

محاکمه #حمید_نوری از دژخیمان #قتل_عام۶۷ ـ سخنان مهرداد نشاطی ملکیانس از شاهدان قتل عام…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/659603183روز چهارشنبه اول دیماه ۱۴۰۰ محاکمه دژخیم حمید نوری از دژخیمان قتل عام زندانیان سیاسی…
ارديبهشت 09, 1401

سخنرانی خانم مریم رجوی: اسلام پیام آور آزادی و واژگونی ولایت مطلقه فقیه

in مریم رجوی

by Cyberspace Weblog

کنفرانس آنلاین افطار همبستگی در انگلستان-«نه به جنگ طلبی و بنیادگرایی» دوستان گرامی، خواهران و…
ارديبهشت 09, 1401

مسعود رجوی: گنده گویی مضحک خلیفهٔ جاهلیت و ارتجاع دربارهٔ «جریان واپسگرا و ضد…

in مسعود رجوی

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/03Yz4ei-q8wمسعود رجوی- ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ گنده گویی مضحک خلیفهٔ جاهلیت و ارتجاع در بارهٔ «جریان…
ارديبهشت 09, 1401

کنفرانس «نه به جنگ طلبی و بنیادگرایی» در آستانه عید فطر در لندن مریم…

in اطلاعیه ها

by Cyberspace Weblog

کنفرانس «نه به جنگ‌طلبی و بنیادگرایی» در آستانه عید فطر در لندن مریم رجوی: اسلام…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی سایت و هومریش تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت…

in اطلاعیه ها

by Cyberspace Weblog

دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی سایت و هومریش تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت انتشار…
ارديبهشت 09, 1401

تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران علیه اقدامات سرکوبگرانه حراست دانشگاه

in اطلاعیه ها

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/SnldKXhOxzAتظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران علیه اقدامات سرکوبگرانه حراست دانشگاه «دانشگاه پادگان نیست»،…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه سوئد – تقاضای مجازات حبس ابد برای دژخیم حمید نوری توسط دادستان

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/704265802دادستان‌های پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در…
ارديبهشت 09, 1401

کنفرانس آنلاین افطار همبستگی «نه به جنگ طلبی نه به بنیادگرایی»

نفرانس آنلاین افطار همبستگی در انگلستان- «نه به جنگ‌طلبی و بنیادگرایی» دوستان گرامی، خواهران و…
ارديبهشت 09, 1401

درخواست حبس ابد برای دژخیم حمید نوری توسط دادستان – تجمع و شادمانی ایرانیان…

in فعالیت ها

by Cyberspace Weblog

https://youtu.be/sWK_XSGfQro محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد پنجشنبه ۸اردیبهشت ۱۴۰۱ تقاضای مجازات…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ آغاز مرحله دفاعیات نهایی و تقاضای مجازات براساس کیفرخواست برای…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/703841640روز سه‌شنبه ۶اردیبهشت محاکمه دژخیم حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، پس…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت پروفسور پیام اخوان وکیل بین المللی و عضو…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/703425100جلسه روز دوشنبه ۵ اردیبهشت دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری به ادای شهادت پروفسور پیام…
ارديبهشت 09, 1401

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت علیرضا امید معاف از شاهدان قتل عام زندانیان…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/702406054جلسه روز ۳۱ فروردین دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری به شهادت زندانی سیاسی سابق علیرضا…
ارديبهشت 03, 1401

۲۱ رمضان، شب قدر و شب شهادت مولای متقیان (ع) ـ مسعود رجوی ـ…

in مسعود رجوی

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/702168845مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقآءِ وَ قَهَرَ عِبادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَّاءِ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الاَْتْقِیآءِ…
ارديبهشت 03, 1401

علی قدر انسان ـ نوزدهم رمضان سرخترین سحرگاه تاریخ انسان - مسعود رجوی

in مسعود رجوی

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/701386517مسعود رجوی اللهم وصل علی علی امیرالمؤمنین و وصی رسول رب العالمین، عبدک و ولیک…
ارديبهشت 03, 1401

محاکمه دژخیم حمید نوری ـ ارائه اسناد جدید کشف شده از موبایل حمید نوری…

in دادگاه استکهلم

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/701750896روز پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری در دادگاه سوئد ادامه یافت…
ارديبهشت 03, 1401

منتخب نشستهای رمضان سلسله آموزشهای درونی مجاهدین – مسعود رجوی ـ رمضان۱۳۹۲

in مسعود رجوی

by Cyberspace Weblog

https://vimeo.com/698302874شگفتا که اولین ایمان آورنده هم خدیجه کبری خدیجه کبیر یک زن بود و وفات…